Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi osobnými údajmi

 

Spoločnosť MODELOV s.r.o. so sídlom Zikova 701/15, Praha 6, 160 00, IČO 06576257 a DIČ CZ06576257 je vedená na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 284638.

 

Naša spoločnosť prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.markery.sk.

 

Na predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“)

 

I.                  Spracovanie osobných údajov

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára alebo emailu. Sú to: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail.

     

                Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

 

               Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

               Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje a dodacie údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail.

 

      Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám objednaný tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vámi budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

                Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

                Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

  1. Newslettery (obchodné oznámenia)

 

Pokiaľ ste nakupujúci alebo registrovaný zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe alebo registrácii, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

 

                Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

              Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile info@markery.sk.

 

II.                Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Praze, oddiel B vložka 25 395)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Zásilkovna (Packeta) s.r.o., Direct Parcel Distribution s.r.o.)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (ComGate Payments a.s.)
  • marketingová agentúra (GURU marketing s.r.o.)

 

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III.              Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@markery.sk alebo zavolajte na tel. č. +420720570921.

 

IV.            Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Pokiaľ si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2021.